charissameijer.nl

De persoonlijke website van Charissa Meijer op www.charissameijer.nl heeft een geheel nieuwe uitstraling gekregen. Het was hierbij de bedoeling om er meer kleur in te verwerken ten opzichte van de wat sombere zwart-witte website die het eerst was. Het nieuwe uiterlijk van de website is met name stijlvoller en strakker geworden. Daarnaast is één van Charissa’s grootste hobbies, film kijken, duidelijk verwerkt in het nieuwe thema.

Charissa gebruikt haar website om zichzelf op een professionele en creatieve manier te profileren. Zij houdt daarbij een blog bij over onderwerpen die haar bezig houden, zoals gezond leven, cultuur, webdesign en reizen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *